Business - Enzoway

Om Enzo Way Företag

Enzo Way Företag är en tidseffektiv lösning som stödjer och förbättrar medarbetarnas mentala mående, vilket i sin tur förbättrar deras prestationer till förmån för företagets resultat. Detta utan att störa eller förändra företagens väl fungerande system och verksamheter som här och nu fungerar bra. Ändra inte ett vinnande koncept – som det heter. Vår lösning ska endast ses som ett förstärkande och förbättrande komplement.

  • Glöm förändring – sök förbättring
  • Genom det lilla stegets kraft
  • Skapa framgång genom Enzo Ekvationen: Resultat = Prestation + Process – Störningsmoment

När vi implementerar The Enzo Way så bygger vi upp individer och starka team. Alla medarbetare får ett lättanvänt verktyg för att hantera vardag, stress och utmaningar både på jobbet och på hemmaplan.

Vi, dom, någon eller jag?

The Enzo Ways modell bygger på den enskilda individens ansvar och agerande. Vi kommer att etablera små enkla vardagsrutiner där varje medarbetare själv ges möjlighet att stärka sin kapacitet och förmåga.

Dagens utmaningar

Ungefär var femte människa upplever dagligen stress, oro eller ångest. Detta innebär att du med all sannolikhet har en medarbetare eller kollega som dagligen kämpar med stress, oro eller ångest.

Arbetsgivaren har idag ett långtgående arbetsmiljöansvar för att se till medarbetarnas mentala mående. Genom att medvetandegöra tankar och beteende kan en beprövad metod som The Enzo Way omvandla negativa tankar till möjligheter och energi. Det leder till högre närvaro, engagemang och effektivitet. Bortifrån kränkningar, sjukfrånvaro, kompetenstapp och dåligt fungerande team.

Vi sitter i en situation med mycket hemarbete vilket ställer ytterligare krav både på ledare och medarbetare. Med Enzo Way Företag får ni lättare att upprätthålla företagskultur och gemensamma värderingar. Gemensamma begrepp blir till ett gemensamt språk som förenklar och förenar.

Hjälper människor att välja väg

Kanske låter det vi säger avancerat och svårt, men i verkligheten är det precis tvärt om. Vår lösning bygger på att, utifrån företagets redan idag väl etablerade strategier och rutiner, själva gör jobbet. Det handlar endast om att utifrån ett föregivet tema, reflektera några minuter i början av arbetsdagen och några minuter innan man går hem.

Chefer och ledare kommer med hjälp av vår lösning få nycklar till att utvecklas i sitt ledarskap och genom det lilla stegets kraft skapa den utveckling organisationen vill och behöver.

Med The Enzo Way kommer ditt företag att få medarbetare som…

  • hinner med mera och bygger upp ett starkare motstånd för stress.
  • får en bättre förmåga att prioritera vilka uppgifter som måste göras.
  • i högre grad vågar ta fler och bättre beslut.
  • i högre grad tar hand om nya medarbetare och införlivar dem i er kultur.
  • vågar mer och sätter gränser som förenklar deras arbetsuppgifter.
  • känner sig mer trygga i såväl formella som informella roller.
  • högre grad vågar ta initiativ som leder framåt och i ledningens anda.

Ert egna TV-program med dina medarbetare som tittare

Förutom löpande inspiration, lärande och tips, från våra animerade figurer Anna och Ali m.fl kan du upp till en gång i veckan posta en egen film som dyker upp i era medarbetares flöde direkt i appen.

Ni kan beröra viktiga frågor specifika för er organisation och relatera till de teman som berörs i vårt ordinarie flöde. Teori, praktik och empiri sammanflätas och blir snabbt och enkelt till kunskap och erfarenhet.

Hör av dig så berättar vi mer