Hållbart Ny - Enzoway

Sustainable Health

I rätt och hållbar riktning

Enzo Way hjälper ert företag att jobba mot FN:s globala mål, Agenda 2030 och samtidigt på ett föredömligt sätt följa Arbetsmiljölagen.

Genom Enzoway ”Arbetstillfredsställelse” bidrar vi omedelbart och konkret till medarbetarna gällande Arbetsmiljölagen:

· Självständighet
· Kontakter med medarbetare/kollegor
· Meningsfulla uppgifter
· Stimulans
· Hur arbetet leds och fördelas

Mål Agenda 2030

Med hjälp av Agenda 2030 och de globala målen som FN satt upp, vill man skapa hållbar utveckling. Det betyder att vi måste leva på ett sätt idag som gör att generationer som kommer ska kunna ha samma möjligheter som vi.

Ansvaret som ligger på näringslivet handlar i grunden om att driva företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i företagets verksamhet i alla led. och

Forskare har identifierat nära kopplingar mellan psykisk hälsa och praktiskt taget alla nyckelfrågor i internationell utveckling. Utan globala åtgärder för psykisk hälsa kan målen för hållbar utveckling inte uppnås.

I block 3 pratar man om ”Hållbar Hälsa” Målet är ”att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla människor i alla åldrar”.

Företagen bör integrera psykisk hälsa i utvecklingsplaneringen, med särskilt fokus på förebyggande, främjande och holistiska, livsloppsmetoder som stärker rättigheterna för personer med psykisk ohälsa och alla människors rätt till hälsa.

Enzoway är en modell som verkar förebyggande, främjande och holistiskt för att stärka medarbetarnas ”Mentala Kontroll” vilket skapar ”Mänsklig Hållbarhet”.

Studie i samarbete med Linéuniversitetet, Kalmar/Växjö

The Enzo Ways metod och modell har genomgått en akademiskt studie i samarbete med Linnéuniversitetet och utförts genom enkätundersökningar och djupintervjuer. Detta enligt PANAS; Self-efficacy, Motivation, Locus of control och Optimism. Metoden har inte bara överlevt, utan också levererat starka resultat som visat på en markant förändring där testpersonerna tydligt upplevt:

  • Mer handlingskraft
  • Tydligare riktning på livet
  • Kunnat uppnå uppsatta mål
  • Mindre stress och ångest
  • Bättre relationer hemma
  • Mer positiv och tacksam
  • Bättre på att hantera vad som hänt under dagen

Vi fortsätter nu forskningen kring The Enzo Way och vår lösning parallellt med pågående samtal med några av Sveriges universitet för att hitta utvecklande vägar och inriktningar.

Vill du och ditt företag delta och vara med i våra fortsatta studier? Kontakta gärna oss för ett förutsättningslöst möte. Kanske kan vi tillsammans vara med och bidra till hållbara sociala mål såväl globalt som nationellt.

Kontakta oss

Har du funderingar, idéer eller tankar kring socialt ansvarstagande, psykisk ohälsa eller effektivisering för din organisation. Kontakta oss för vidare diskussion eller råd.