Vår vision Ny - Enzoway

The Enzo Way-way

Vår vision

Genom modellverktyget Enzoway erbjuder vi företag, team och individer, möjligheten till ”mental kontroll” och ”mänsklig hållbarhet”.

Våra värderingar

Vi upplever tillit när dess fyra grundpelare är upprättade:

Integritet


Intention


Kapacitet


Resultat


Delar vi värderingar?

Vi upplever harmoniskt ansvar när vi fullt ut ansvarar för det enda vi egentligen kan ansvara för, vilket är den högra sidan av Enzo Ekvationen: Resultat = Prestation + Process  –  Störningsmoment.
Tillit och ansvar ger oss mer av frihet och förbättrar både våra liv och vårt ledarskap – varje dag. Vi använder dagen idag som ett redskap, så att dagen imorgon kan bli ännu bättre. 

Är detta värderingar du och ditt företag samtycker till, låt oss då inleda en dialog!